Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024 May Mắn

Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024

Năm mới đang đến, và trong không khí phấn khích của những ngày đầu tiên của năm, không gì tuyệt vời hơn là thả mình vào thế giới của chart móc con chuột năm mới 2024. Với tất cả những tiềm năng và cơ hội mới, là một thời điểm tuyệt vời để khám phá và tận hưởng sự sáng tạo và trải nghiệm mà chart móc 12 con giáp mang lại.

Hãy cùng Móc Len QH khám phá trong bài viết sau đây!

Hướng Dẫn Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024

Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024
Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

 • Len sợi: Màu xám, hồng, đỏ, trắng
 • Kim móc: 2,5mm hoặc 3mm
 • Mắt chốt: size 14mm
 • Bông gòn, kim khâu

Kí Hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm
 • T: mũi nửa kép
 • F: mũi kép
 • SL: mũi trượt

Chart Móc Chuột Năm Mới 2024

Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024
Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024

Phần 1: Chân (2 cái)

Bạn đang xem Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024 May Mắn tại Chart Móc Thú ở website Móc Len QH

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: 18X

5: 8X, 2V, 8X (20)

6: 20X

7: 9X, 2V, 9X (22)

8: 22X

Đổi len màu xám

9: 10X, 2V, 10X (24)

10: 24X

11: 11X, 2V, 11X (26)

12: 26X

13: 12X, 2V, 12X (28)

14: 28X

15: 13X, 2V, 13X (30)

16-17: 30X

Cắt sợi chân thứ 1.

Móc chân thứ 2 tương tự từ hàng 1 đến hàng 17 nhưng không cắt sợi mà nối với chân thứ nhất bằng 6 mũi bính rồi móc lên phần thân.

Phần 2: Thân

Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024
Chart Móc Con Chuột Năm Mới 2024

Sử dụng len màu xám

1: 30X chân 1, 6X vào 6 bính, 30X chân 2, 6X vào 6 cạnh bính còn lại (72)

2: (11X, V)*6 (78)

3: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

4: (13X, V)*6 (90)

5: 90X

6: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

7: (15X, V)*6 (102)

8: 102X

9: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

Đọc Ngay:  Chart Móc Thỏ Mặc Váy Cực Xinh Làm Quà Tặng

10-19: 108X

20: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

21: 102X

22: (15X, A)*6 (96)

23: 96X

24: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

25: 90X

26: (13X, A)*6 (84)

27: 84X

28: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

29: 78X

30: (11X, A)*6 (72)

31: 72X

32: 11X, A, (22X, A)*2, 11X (69)

33: 69X

34: (21X, A)*3 (66)

35: 66X

36: 10X, A, (20X, A)*2, 10X (63)

37: 63X

38: (19X, A)*3 (60)

39: 60X

40: 9X, A, (18X, A)*2, 9X (57)

41: 57X

42: (17X, A)*3 (54)

43: 54X

44: 8X, A, (16X, A)*2, 8X (51)

45: 51X

46: (15X, A)*3 (48)

47: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Phần 3: Đầu

Sử dụng len màu xám

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: (15X, V)*6 (102)

18: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

19: (17X, V)*6 (114)

20: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

21-40: 120X

41: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

42: (17X, A)*6 (108)

43: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

44: (15X, A)*6 (96)

45: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

46: (13X, A)*6 (84)

47: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

48: (11X, A)*6 (72)

49: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

50: (9X, A)*6 (60)

51: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

52: (7X, A)*6 (48)

Chốt len, cắt sợi.

Phần 4: Tai  (2 cái)

Phần tai trong (2 cái): len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

Cắt sợi.

Phần tai ngoài (2 cái): len màu xám

Đọc Ngay:  Chart Móc Thỏ Cony Đáng Yêu Siêu ĐƠN GIẢN!

Móc tương tự phần tai trong màu hồng nhưng không cắt sợi.

Đặt 2 mặt trái của 2 phần tai giáp nhau, phần tai ngoài màu xám đặt trước mặt, móc tiếp 72X để ráp 2 phần tai lại với nhau (phía tai trong chỉ móc FLO để ra kiểu tai giống mẫu).

Tiếp tục gập đôi phần tai lại, móc 6X rồi khâu ráp vào phần đầu.

Phần 5: Mũi

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5-6: 24X

7: (2X, A)*6 (18)

8: (X, A)*6 (12)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Phần 6: Tay

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (2X, V)*4 (16)

4-5: 16X

6: (3X, V)*4 (20)

7-8: 20X

Đổi len màu xám

8-33: 20X

34: (3X, A)*4 (16)

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Phần 7: Đuôi

Sử dụng len màu hồng

1: MR, 6X

2: (X, A)*3 (9)

3-42: 9X

Cắt sợi, chừa đoạn len dài để khâu.

Phần 8: Khăn quàng

Sử dụng len màu đỏ

Lên 163 bính, quay lại móc từ bính thứ 4 tính từ kim móc, 160F.

Pompom (2 cái): len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6-10: 30X

11: (3X, A)*6 (24)

12: (2X, A)*6 (18)

13: (X, A)*6 (12)

14: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Khâu 2 pompom vào khăn quàng cổ.

Phần 9: Mũ

Sử dụng len màu đỏ, tất cả các hàng đều móc BLO

Lên 44 bính, quay lại.

1: Lên 2 bính, 28T, 2X, 2SL, bỏ 12 mũi không móc, quay lại.

2: Lên 1 bính, 2X, 30T, quay lại.

3: Lên 2 bính, 30T, 2X, 2X vào mũi thứ 33 của hàng 1, 2SL, bỏ 8 mũi không móc, quay lại.

(Lưu ý khi móc mũi X từ hàng cao xuống hàng thấp, dùng mũi giảm để không bị hở lỗ, nghĩa là chèn kim vào mũi cuối ở giữa 2 hàng 2 và 3 rồi chèn kim vào mũi thứ 33 của hàng 1, móc thành 1 mũi X)

4: Lên 1 bính, 2X, 34T, quay lại.

5: Lên 2 bính, 34T, 2X, 2X vào mũi thứ 37 của hàng 1, 2SL, bỏ 4 mũi không móc, quay lại.

6: Lên 1 bính, 2X, 38T, quay lại.

7: Lên 2 bính, 38T, 2X, 2X vào mũi thứ 41 của hàng 1, 2SL, quay lại.

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Cá Mập Ngộ Nghĩnh, Cute

8: Lên 1 bính, 2X, 42T, quay lại.

Lặp lại 8 lần từ hàng 1 đến hàng 8. Dùng mũi trượt nối 2 mép mũ lại rồi móc thêm 8X rồi 4A để khép kín đỉnh mũ.

Pompom: len màu trắng

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7-12: 36X

13: 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

14: (3X, A)*6 (24)

15: (2X, A)*6 (18)

16: (X, A)*6 (12)

17: 6A

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Khâu 2 pompom vào khăn quàng cổ.

Phần 10: Khâu ráp và hoàn thiện

 • Khâu tay vào thân cách cổ 2 hàng.
 • Gắn mắt giữa hàng 32 và 33, khoảng cách giữa 2 mắt là 12 mũi (thích mắt thưa có thể để khoảng cách 14 hoặc 16 mũi cũng dễ thương).
 • Tạo hốc mắt, thêu tròng trắng.
 • Thêu râu bằng sợi len màu đen, chiều dài râu 10 mũi, cách vị trí gắn mắt 2 hàng, 6 mũi. 2 râu cách nhau 2 hàng, đầu vểnh cách nhau 4 hàng.
 • Thêu miệng bằng sợi len màu đen, chiều dài miệng 7 mũi, cách râu dưới cùng 2 hàng, 3 mũi.
 • Khâu mũi vào đầu ở giữa hàng 34 và 40.
 • Khâu tai vào đầu, cách đỉnh đầu 24 hàng.
 • Khâu đầu vào thân.
 • Tạo rún cho bé chuột giữa hàng 14 và 15 của phần thân.
 • Khâu đuôi vào giữa hàng 12 và 15 của phần thân.

Lời Kết

Bằng cách kết hợp sự sáng tạo và tinh thần khám phá trong chart móc con chuột năm mới 2024, chúng ta có thể tạo ra những kiệt tác móc len hình thú sống động và kỳ diệu không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cộng đồng của chúng ta. Hãy để năm mới này trở thành một chuyến hành trình đầy nghị lực và thành công trên con đường chart móc con chuột của bạn!