Bật Mí 2 Chart Móc Khủng Long Siêu Yêu Cho Bé

Chart Móc Khủng Long

Trên thế giới của nghệ thuật thêu, chart móc là một hình thức độc đáo và phổ biến, nơi mà sự sáng tạo và tinh tế của con người được thể hiện thông qua những mẫu thiết kế độc đáo. Trong dòng chart móc đa dạng, một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt là hình ảnh các loài khủng long.

Với sức mạnh và sự quyền lực của mình, chart móc khủng long không chỉ làm cho không gian trở nên sinh động mà còn mang lại cảm giác phiêu lưu và kỳ bí.

Hướng Dẫn Chart Móc Khủng Long

Chart Móc Khủng Long
Chart Móc Khủng Long

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

 • Len sợi: Màu xanh lá, vàng (hoặc theo sở thích)
 • Kim móc:  2.5mm
 • Mắt thú 12-14mm
 • Kim khâu len, bông gòn

Kí Hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)
 • A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

Chart Móc Khủng Long Bằng Len

Chart Móc Khủng Long
Chart Móc Khủng Long

Phần 1: Đầu

Bạn đang xem Bật Mí 2 Chart Móc Khủng Long Siêu Yêu Cho Bé tại Chart Móc Thú ở website Móc Len QH

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

13: (11X, V)*6 (78)

14: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

15: (13X, V)*6 (90)

16: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

17: 96X

18: (15X, V)*6 (102)

19: 102X

20: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Cá Mập Ngộ Nghĩnh, Cute

21-38: 108X

39: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

40: (15X, A)*6 (96)

41: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

41: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90) 42: (13X, A)*6 (84)

43: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

44: (11X, A)*6 (72)

45: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

46: (9X, A)*6 (60)

Chốt len, cắt sợi.

Phần 2: CHÂN (2 cái)

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: X, V, (2X, V)*5, X (24)

5: BLO (3X, V)*6 (30)

6-12: 30X

Chốt sợi, cắt len. Móc chân thứ 2 tương tự nhưng không cắt len, tiếp tục móc 6 mũi bính và nối với chân thứ nhất.

Phần 3: Thân

13: 30X (chân thứ nhất), 6X vào 6 binh, 30X (chân thứ hai), 6X vào 6 bính đối diện (72)

14: (11X, V)*6 (78)

15: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

16: (13X, V)*6 (90)

17: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

18-21: 96X

22: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

23-24: 90X

25: (13X, A)*6 (84)

26-27: 84X

28: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

29-30: 78X

31: (11X, A)*6 (72)

32-33: 72X

34: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

35-36: 66X

37: (9X, A)*6 (60)

38-39: 60X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Phần 3: Đuôi

1: MR, 6X

2: 6X

3: (V, X)*3 (9)

4: 9X

5: (2X, V)*3 (12)

6: 12X

7: (3X, V)*3 (15)

8: 15X

9: (4X, V)*3 (18)

10: 18X

11: (5X, V)*3 (21)

12: 21X

13: 3X, V, (6X, V)*2, 3X (24)

14: 24X

15: (7X, V)*3 (27)

16: 27X

17: 4X, V, (8X, V)*2, 4X (30)

18: 30X

19: (9X, V)*3 (33)

20: 33X

21: 5X, V, (10X, V)*2, 5X (36)

22: 36X

23: (11X, V)*3 (39)

24: 39X

25: 6X, V, (12X, V)*2, 6X (42)

26: 42X

27: (13X, V)*3 (45)

28: 45X

29: 7X, V, (14X, V)*2, 7X (48)

30: 48X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Phần 5: Tay (2 cái)

1: MR, 6X

2: (V, X)*3 (9)

3: (2X, V)*3 (12)

4: 12X

5: (3X, V)*3 (15)

6: 15X

7: (4X, V)*3 (18)

8: 18X

Chốt lên, chừa đoạn dài để khâu.

Phần 6: Vây (6 cái)

1: MR, 6X

2: (V, X)*3 (9)

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Con Heo Dễ Thương, Dễ Làm

3: (2X, V)*3 (12)

4: 12X

5: (X, V)*6 (18)

6: 18X

7: X, V, (2X, V)*5, X (24)

8: 24X

9: (3X, V)*6 (30)

10: 30X

11: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

12: 36X

12: 36X

Chốt len, chừa đoạn dài để khâu.

Hoàn Thiện Sản Phẩm

 • Gắn mắt vào giữa hàng 27 và 28, khoảng cách giữa 2 mắt là 24 mũi.
 • Khâu tay vào giữa hàng 28 và 36 của phần thân.
 • Khâu vây: 4 cải trên đầu, 2 cái trên thân và đuôi.

Hướng Dẫn Chart Móc Chú Khủng Long Tốt Bụng

Chart Móc Khủng Long
Chart Móc Khủng Long

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

 • Len sợi: Màu xanh lá, vàng (hoặc theo sở thích)
 • Kim móc:  2.5mm
 • Mắt thú 12-14mm
 • Kim khâu len, bông gòn

Kí Hiệu

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: tăng mũi (2 mũi móc vào 1 chân)
 • A: giảm mũi (2 mũi móc chụm đầu)

Chart Móc Khủng Long

Phần 1: Thân

Len màu xanh lá cây

1. MR 6X

2. 6V = 12

3. (X,V)*6 = 18

4. (2X,V)*6 = 24

5. (3X,V)*6 = 30

6. (4X,V)*6 = 36

7. (5X,V)*6 = 42

8. (6X,V)*6 = 48

9. (7X,V)*6 = 54

10. (8X,V)*6 = 60

11. (9X,V)*6 = 66

12-33. 66X

34. (9X,A)*6 = 60

35. 60X

36. (8X,A)*6 = 54

37. 54X

38. (7X,A)*6 = 48

39. (6X,A)*6 = 42

40. (5X,A)*6 = 36

41. (4X,A)*6 = 30

42. (3X,A)*6 = 24

Nhồi bông

43. (2X,A)*6 = 18

44. (X,A)*6 = 12

45. 6A

Phần 2: Đuôi

Len màu xanh lá cây

1. MR 6X

2. 6X

3. (X,V)*3 = 9

4. 9X

5. (2X,V)*3 = 12

6. 12X

7. (3X,V)*3 = 15

8-9. 15X

10. (4X,V)*3 = 18

11-13. 18X

14. (5X,V)*3 = 21

15-17. 21X

18. (6X,V)*3 = 24

19-21. 24X

22. (7X,V)*3 = 27

23-25. 27X

26. (8X,V)*3 = 30

27-29. 30X

30. (9X,V)*3 = 33

31-33. 33X

34. (10X,V)*3 = 36

35-37. 36X

38. (11X,V)*3 = 39

39-40. 39X

41. (12X,V)*3 = 42

42. 42X

43. (6X,V)*6 = 48

Nhồi bông, chừa đoạn len dài để may vào phần thân

Phần 3: Đầu, Cổ

Len màu xanh lá cây

1. MR 6X

2. (X,V)*6 = 18

4. (2X,V)*6 = 24

5. (3X,V)*6 = 30

6. (4X,V)*6 = 36

7-12. 36X

13. (10X,A)*3 = 33

14. 33X

15. (9X,A)*3 = 30

16. 30X

17. (8X,A)*3 = 27

Nhồi bông

18. 27X

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Túi Đựng Tỏi Bằng Len Cho Bé

19. (7X,A)*3 = 24

20. 24X

21. (6X,A)*3 = 21

22-37. 21X

38. (6X,V)*3 = 24

39-43. 24X

44. (7X,V)*3 = 27

45-47. 27X

48. (8X,V)*3 = 30

49-50. 30X

51. (9X,V)*3 = 33

52. 33X

53. (10X,V)*3 = 36

Chừa đoạn len dài để may. Tại phần cổ, chèn thêm 1 đoạn dây kẽm

Phần 4: Mũi

Len màu xanh lá cây

1. MR 6X

2. 6V = 12

3. (X,V)*6 = 18

4. (2X,V)*6 = 24

5. 6X, (X,V)*3, 6X, (X,V)*3, 6X = 30

6-11. 30X

12. (8X,A)*3 = 27

13-17. 27X

18. (7X,A)*3 = 24

19-20. 24X

21. (7X,V)*3 = 27

Chừa đoạn len dài để may

Phần 5: Chân (4 cái)

Len màu xanh lá cây

1. MR 6X

2. 6V = 12

3. (X,V)*6 = 18

4. (2X,V)*6 = 24

5. (3X,V)*6 = 30

6. Móc cạnh sau: 30X

7. 30X

8. (3X,A)*6 = 24

9. 6A, 12X = 18

10. (4X,A)*3 = 15

Nhồi bông

11-16. 15X

17. (3X,A)*3 = 12

18-23. 12X

Chừa đoạn len dài để may

Phần 6: Móng

Len màu be (beige)

1. MR 4X

Nối lại bằng mũi trượt, chừa đoạn len dài để may vào phần chân

Phần 7: Mắt 

Len màu trắng

1. MR 6X

2. 6V = 12

3. (X,V)*6 = 18

Chừa đoạn len dài để may

Phần 8: Lông Mày (2 cái)

Len màu xanh lá cây

1. 8 bính + 1 bính quay lại

2. 2X, 4T, 2X = 8

Chừa đoạn len dài để may

Lời Kết

Với sự sáng tạo và tinh thần khám phá, những mẫu chart móc khóa này này mang lại sự hấp dẫn và niềm hạnh phúc cho bé và không gian sống của chúng ta.Chắn chắn đây sẽ là một món quà tặng ý nghĩ không chỉ cho những em bé mà còn dành cho những người thân yêu của bạn. Hy vọng với những gợi ý chart móc của Móc Len QH bạn có thể tạo nên những tác phẩm độc đáo và tuyệt vời.