Mẫu Chart Móc Chuột Mickey Vui Nhộn Dễ Làm

Chart Móc Chuột Mickey

Trong nghệ thuật móc len, có một biểu tượng đặc biệt luôn tồn tại trong trí óc của mọi người yêu thích nghệ thuật thủ công – đó chính là chuột Mickey. Từ khi ra đời đến nay, hình ảnh đáng yêu và đầy cá tính của nhân vật này đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những tác phẩm sáng tạo bằng len. Hãy cùng Móc Len QH  khám phá sự phong phú và sáng tạo khi tạo ra chart móc chuột Mickey trong hướng dẫn này.

Hướng Dẫn Chart Móc Chuột Mickey

Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Nguyên Liệu Cần Chuẩn Bị

Len sợi: Sợi Alize Cotton Gold màu đỏ, vàng, đen , trắng (hoặc màu sắc tùy chọn)

Bạn đang xem Mẫu Chart Móc Chuột Mickey Vui Nhộn Dễ Làm tại Chart Móc Thú ở website Móc Len QH

Kim móc : 2.5mm

Phụ liệu: Kim khâu len, kéo, vải dạ..

Ký Hiệu

ch: mũi bính

sc: mũi đơn

hdc: mũi nửa kép

dc: mũi kép đơn

tr: mũi kép đôi

dtr: mũi kép ba

inc: mũi tăng

dec: mũi giảm

slst: mũi trượt

st(s): mũi

Rnd(s): vòng

rep lặp lại

(…):  lặp lại trong ngoặc

= (..):  Số mũi trong hàng

Chart Móc Chuột Mickey Cute

Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Phần 1: Mắt (2 cái)

Cắt vải nỉ thành hình oval, sau đó gắn mắt chốt an toàn vào vị trí hơi lệch vào phía trong của lòng trắng 

Phần 2: Chân

Chân phải

Bắt đầu bằng màu vàng

Rnd 1: 7ch,1 sc vào chân thứ 2 từ kim, (1 sc in 1 ch) – rep 5 lần, 3 sc vào mũi cuối, xoay mặt và móc tiếp phía bên kia của dây bính, (1 sc in 1 ch) – rep 4 times, 2 sc vào cùng chân mũi đầu tiên = (14)

Rnd 2: inc, sc4, (inc) – rep 3 times, sc4, (inc) – rep twice = (20)

Rnd 3: sc, inc, sc5, inc, (sc, inc) – rep twice, sc5, inc, sc, inc = (26)

Rnd 4 to 6 (3 Rnds): Sc in each st around = (26)

Rnd 7: sc5, (dec) – rep 7 times, sc5, dec = (18)

Rnd 8: sc2, dec, sc, (dec) – rep 4 times, sc, dec, sc2 = (12)

Rnd 9: FLO: (sc3, inc) – rep 3 lần = (15)

Đổi sang màu đen

Rnd 10: BLO in the sts of rnd 8. Sc in each st around = (12)

Rnd 11 and 12: Sc in each st around = (12)

Rnd 13: (inc, sc2) – rep 4 lần= (16)

Rnd 14 and 15: Sc in each st around = (16)

Vừa móc vừa độn gòn bi

Rnd 16: sc, inc, (sc3, inc) – rep 3 times, sc, sl st = (20). Cắt sợi.

Chân trái 

Móc như chân phải đến hàng 15

Rnd 16: Sc, inc, (sc3, inc) – rep 3 times, sc2 = (20)
Khoan cắt len, tiếp tục nối vào chân phải:

Rnd 17: 15 sc to the left leg, ch 3, skip 5 sts beginning from the last st of the previous round, sc into the 6th st of the right leg and join both legs. 20 sc to the right leg, 3 sc to the chains, 5 sc to the left leg. = (43)

Rnd 18: sc15, sc in the next 3 chains, sc28 = (46)

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Cá Mập Ngộ Nghĩnh, Cute

Rnd 19: (sc4, inc) – rep 9 times, sc = (55)

Rnd 20: Sc in each st around = (55)

Rnd 21: (sc10, inc) – rep 5 times = (60)

Rnd 22: Sc in each st around = (60)

Rnd 23: (sc9, inc) – rep 6 times = (66)

Rnd 24 to 28 (5 Rounds): Sc in each st around = (66)

Rnd 29: sc7, dec, sc31, dec, sc24 = (64)

Rnd 30: Sc in each st around = (64)

Rnd 31: sc7, dec, sc30, dec, sc23 = (62)

Rnd 32: Sc in each st around = (62)

Rnd 33: sc6, dec, sc29, dec, sc23 = (60)

Rnd 34: Sc in each st around = (60)

Rnd 35: sc6, dec, sc28, dec, sc22 = (58)

Rnd 36: sc6, dec, sc27, dec, sc21 = (56)

Rnd 37: sc6, dec, sc26, dec, sc20 = (54)

Rnd 38: (sc7, dec) – rep 6 times = (48)

Rnd 39: Sc in each st around = (48)

Rnd 40: (sc6, dec) – rep 6 times = (42)

Rnd 41 and 42: Sc in each st around = (42)

Rnd 43: (sc5, dec) – rep 6 times = (36)

Rnd 44 and 45: Sc in each st around = (36)

Rnd 46: (sc4, dec) – rep 6 times = (30)

Rnd 47: Sc in each st around = (30)

Rnd 48: (sc3, dec) – rep 6 times = (24)

Rnd 49: Sc in each st around = (24)

Rnd 50: (sc, dec) – rep 8 times = (16)

Rnd 51 to 53 (3 Rounds): Sc in each st around = (16)

Cắt len và chừa đoạn ngắn để may.

Phần 3: Tay (2 cái)

Bắt đầu bằng màu trắng

Chart Móc Chuột Mickey
Chart Móc Chuột Mickey

Rnd 1: 6sc in a magic ring = (6)

Rnd 2: 2sc in each stitch = (12)

Rnd 3: (sc3, inc) – rep 3 times = (15)

Rnd 4 to 6 (3 Rounds): Sc in each st around = (15)

Rnd 7: (sc3, dec) – rep 3 times = (12)

Rnd 8: FLO: (sc3, inc) – rep 3 times = (15)

Đổi sang màu đen

Rnd 9: work in BLO in the sts of rnd 7th Sc in each st around = (12)

Rnd 10 to 17 (8 Rounds): Sc in each st around = (12)

Rnd 18: (dec, sc4) – twice = (10)

Rnd 19 to 22 (4 Rnds): Sc in each st around = (10)

Rnd 23: dec, sc8 = (9)

Độn gòn bi

Rnd 24 to 26 (3 Rounds): Sc in each st around = (9)

Rnd 27: (sc, dec) – 3 times = (6)

Phần 4: Đầu

Dùng màu da, 18ch

Rnd 1: 3sc in 2nd ch from the hook, (1sc in 1ch) – rep 15 times, 3sc in next ch, turn the work to continue along the opposite side of the beginning ch, (1sc in 1ch) – rep15 times = (36)

Rnd 2: (inc) – rep 3 times, sc15, (inc) – rep 3 times, sc15 = (42)

Rnd 3: (sc, inc) – rep 3 times, sc16, inc, (sc, inc) – twice, sc15 = (48)

Rnd 4: (sc2, inc) – rep 3 times, sc17, inc, (sc2, inc) – twice, sc15 = (54)

Rnd 5: (sc3, inc) – rep 3 times, sc18, inc, (sc3, inc) – twice, sc15 = (60)

Rnd 6: (sc4, inc) – rep 3 times, sc19, inc, (sc4, inc) – twice, sc15 = (66)

Rnd 7: (sc5, inc) – rep 3 times, sc20, inc, (sc5, inc) – twice, sc15 = (72)

Rnd 8: (sc6, inc) – rep 3 times, sc21, inc, (sc6, inc) – twice, sc15 = (78)

Rnd 9: (sc7, inc) – rep 3 times, sc22, inc, (sc7, inc) – twice, sc15 = (84)

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Con Gà Con Cute VÔ ĐỐI!

Rnd 10: (sc8, inc) – rep 3 times, sc23, inc, (sc8, inc) – twice, sc15 = (90)

Rnd 11 to 16 (6 Rnds): Sc in each st around = (90)

Rnd 17: sc35, ch2 and skip 2sts, sc3, ch2 and skip 2sts, sc48 = (86)

Rnd 18: sc35, sc in each of next 2 chain sts, sc3, sc in each of next 2 chain sts, sc48 = (90)

Rnd 19 and 20: Sc in each st around = (90)

Rnd 21: sc12, dec, (sc16, dec) – rep 4 times, sc4 = (85)

Rnd 22: Sc in each st around = (85)

Rnd 23: sc11, dec, (sc15, dec) – rep 4 times, sc4 = (80)

Rnd 24: Sc in each st around = (80)

Rnd 25: sc10, dec, (sc14, dec) – rep 4 times, sc4 = (75)

Rnd 26: Sc in each st around = (75)

Rnd 27: sc9, dec, (sc13, dec) – rep 4 times, sc4 = (70)

Rnd 28: sc8, dec, (sc12, dec) – rep 4 times, sc4 = (65)

Rnd 29: Sc in each st around = (65)

Rnd 30: sc7, dec, (sc11, dec) – rep 4 times, sc4 = (60)

Rnd 31: (sc8, dec) – rep 6 times = (54)

Gắn mắt vào hàng 17

Rnd 32: Sc in each st around = (54)

Rnd 33: (sc7, dec) – rep 6 times = (48)

Rnd 34: (sc6, dec) – rep 6 times = (42)

Rnd 35: Sc in each st around = (42)

Gắn kẽm khoảng 20cm vào phần thân và cổ để giữ đứng phần đầu.

Rnd 36: (sc5, dec) – rep 6 times = (36)

Rnd 37: (sc4, dec) – rep 6 times = (30)

Rnd 38: (sc3, dec) – rep 6 times = (24)

Rnd 39: (sc2, dec) – rep 6 times = (18)

Page 15

Rnd 40: (dec) – rep 9 times = (9) Fasten off.

Thêu lông mi và lông mày, mũi và miệng cho búp bê.

Phần 5: Mũ

Dùng màu đen

Rnd 1: 7sc in a magic ring = (7)

Rnd 2: Make 2sc in each stitsch = (14)

Rnd 3: (sc, inc) – rep 7 times = (21)

Rnd 4: (sc2, inc) – rep 7 times = (28)

Rnd 5: (sc3, inc) – rep 7 times = (35)

Rnd 6: (sc4, inc) – rep 7 times = (42)

Rnd 7: (sc6, inc) – rep 6 times = (48)

Rnd 8: (sc7, inc) – rep 6 times = (54)

Rnd 9: (sc8, inc) – rep 6 times = (60)

Rnd 10: (sc9, inc) – rep 6 times = (66)

Rnd 11: (sc10, inc) – rep 6 times = (72)

Rnd 12: (sc11, inc) – rep 6 times = (78)

Rnd 13: (sc12, inc) – rep 6 times = (84)

Rnd 14: (sc13, inc) – rep 6 times = (90)

Rnd 15: Sc in each st around = (90)

Rnd 16: (sc14, inc) – rep 6 times = (96)

Rnd 17 to 25 (9 Rounds): Sc in each st around = (96)

Rnd 26: sc93, ch2 and 2sts, sc = (94)

Rnd 27: sc93, sc in each of next 2ch, sc = (96)

Rnd 28: Sc in each st around = (96)

Rnd 29: sc3, dec, sc9, dec, sc, hdc9, sc, dec, sc9, dec, sc, hdc9, sc, dec, sc9, dec, sc, hdc9, sc, dec, sc9, dec, sc8 = (88)

Rnd 30: sc3, dec, sc11, hdc, dc, tr, dtr-inc, tr, dc, hdc, sc6, dec, sc7, hdc, dc, tr, dtr-inc, tr, dc, hdc, sc7, dec, sc6, hdc, dc, tr, dtr inc, tr, dc, hdc, sc11, dec, sc8 = (87)

Rnd31: sc18, (inc) – rep twice, sc20, (inc) – rep twice, sc20, (inc) – rep twice, sc22, slst = (93)

Phần 6: Tai (2 cái)

Dùng màu đen

Rnd 1: 8sc in a magic ring = (8)

Rnd 2: Make 2sc in each stitsch = (16)

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Con Trâu Tinh Nghịch Cho Bé

Rnd 3: (sc, inc) – rep 8 times = (24)

Rnd 4: Sc in each st around = (24)

Rnd 5: (sc3, inc) – rep 6 times = (30)

Rnd 6: (sc4, inc) – rep 6 times = (36)

Rnd 7: Sc in each st around = (36)

Rnd 8: (sc5, inc) – rep 6 times = (42)

Rnd 9: Sc in each st around = (42)

Rnd 10: (sc6, inc) – rep 6 times = (48)

Rnd 11 to 13 (3 Rnds): Sc in each st around = (48)

Rnd 14: (sc6, dec) – rep 6 times = (42)

Rnd 15: Sc in each st around = (42)

Rnd 16: (sc5, dec) – rep 6 times = (36)

Rnd 17: Sc in each st around = (36)

Rnd 16: (sc4, dec) – rep 6 times = (30)

May tai vào giữa hàng 8 và 9 của phần mũ.

Phần 7: Quần

Dùng màu đỏ, hàng 1-3 móc theo hàng, 4-9 móc vòng xoắn ốc

Rnd 1: Ch 23. Nối lại để thành vòng tròn.

Rnd 2: Ch 1, sc into each ch = (23) sl st in the first st.

Rnd 3: Ch 1, sc into each st = (23) sl st in the first st.

Móc ống quần thứ 2 tương tự, khoan cắt len, nối vào chân thứ nhất.

Rnd 4: Sc vào ống trái, ch3, sc vào ống phải, 23sc vào ống phải, 3sc to the chains, 22sc vào ống trái. = (49)

Rnd 5: Sc, sc to the 3 chains, sc11, inc, sc25, inc, sc10 = (54)

Rnd 6: (sc8, inc) – rep 6 times = (60)

Rnd 7: Sc in each st around = (60)

Rnd 8: (sc9, inc) – rep 6 times = (66)

Rnd 9: Sc in each st around = (66)

Rnd 10: (sc10, inc) – rep 6 times = (72)

Rnd 11 to 16 (6 Rnds): Sc in each st around = (72)

Rnd 17: sc21, dec, sc34, dec, sc13 = (70)

Rnd 18: Sc in each st around = (70)

Rnd 19: sc21, dec, sc33, dec, sc12 = (68)

Rnd 20: Sc in each st around = (68)

Rnd 21: sc20, dec, sc32, dec, sc12 = (66)

Rnd 22: Sc in each st around = (66)

Rnd 23: sc20, dec, sc31, dec, sc11 = (64)

Rnd 24: sc20, dec, sc30, dec, sc10 = (62)

Rnd 25: sc12, dec, sc13, dec, sc14, dec, sc13, dec, sc2 = (58)

Rnd 26: dec, sc7, (dec, sc8) – rep twice, dec, sc7, (dec, sc8) – rep twice = (52) Sl st in the first st.

May 2 nút trắng vào quần

May 3 sọc vào tay

Trang điểm bằng phấn

Lời Kết

Chart móc con chuột Mickey là cách tuyệt vời để kỷ niệm và tôn vinh những kỷ niệm vui vẻ và ý nghĩa của tuổi thơ. Hy vọng rằng qua hướng dẫn móc len hình thú này, bạn đã có thêm những kỹ năng và ý tưởng để sáng tạo ra những chiếc chart móc chuột Mickey độc đáo và ấn tượng của riêng mình. Hãy để sức sáng tạo của bạn tỏa sáng và lan tỏa trên mạng xã hội, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy sức hút và ý nghĩa!