Hướng Dẫn Chart Móc Con Trâu Tinh Nghịch Cho Bé

Chart Móc Con Trâu

Trong nền văn hóa dân gian của Việt Nam, hình ảnh con trâu luôn là một biểu tượng quen thuộc, đậm chất truyền thống và ý nghĩa sâu sắc. Không chỉ là loài gia súc quan trọng trong nền nông nghiệp, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật và văn hóa. Trong đó, chart móc con trâu bằng len đã trở thành một trong những hình thức sáng tạo độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và tài năng trong nghệ thuật len sợi.

Hãy cùng Móc Len QH tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé

Hướng Dẫn Chart Móc Con Trâu

Chart Móc Con Trâu
Chart Móc Con Trâu

Nguyên Liệu Chuẩn Bị

 • Len sợi chuyên móc thú bông (Len Jeans: 3 cuộn be, 2 cuộn xanh, 1 cuộn vàng, 1 cuộn trắng)
 • Kim móc len: 2mm
 • Mắt chốt: size 14mm
 • Bông gòn, kim khâu

Ký Hiệu Mũi Móc

 • MR: vòng tròn ma thuật
 • X: mũi đơn
 • V: mũi tăng
 • A: mũi giảm
 • F: mũi kép
 • L: mũi loop stitch
 • LV: tăng mũi loop stitch

Chart Móc Con Trâu Bằng Len

Chart Móc Con Trâu
Chart Móc Con Trâu

Đầu (Len màu be)

Bạn đang xem Hướng Dẫn Chart Móc Con Trâu Tinh Nghịch Cho Bé tại Chart Móc Thú ở website Móc Len QH

1: MR, 8X

2: 8V (16)

3: (X, V)*6 (24)

4: (3X, V)*6 (30)

5: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

6: (5X, V)*6 (42)

7: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

8: (7X, V)*6 (54)

9: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

10: (9X, V)*6 (66)

11: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

12: (11X, V)*6 (78)

13: 6X, V, (12X, V)*5, 6X (84)

14: (13X, V)*6 (90)

15: 7X, V, (14X, V)*5, 7X (96)

16: (15X, V)*6 (102)

17: 8X, V, (16X, V)*5, 8X (108)

18: (17X, V)*6 (114)

19: 9X, V, (18X, V)*5, 9X (120)

20: (19X, V)*6 (126)

21: 10X, V, (20X, V)*5, 10X (132)

22: (21X, V)*6 (138)

23: 11X, V, (22X, V)*5, 11X (144)

Đọc Ngay:  Hướng Dẫn Chart Móc Cá Mập Ngộ Nghĩnh, Cute

24-43: 144X

44: 34X, 2V, 72X, 2V, 34X (148)

45: 148X

46: 36X, 2V, 72X, 2V, 36X (152)

47: 152X

48: 38X, 2V, 72X, 2V, 38X (156)

49-51: 156X (20 hàng)

52: 12X, A, (24X, A)*5, 12X (150)

53: (23X, A)*6 (146)

54: 11X, A, (22X, A)*5, 11X (138)

55: (21X, A)*6 (132)

56: 10X, A, (20X, A)*5, 10X (126)

57: (19X, A)*6 (120)

58: 9X, A, (18X, A)*5, 9X (114)

59: (17X, A)*6 (108)

60: 8X, A, (16X, A)*5, 8X (102)

61: (15X, A)*6 (96)

62: 7X, A, (14X, A)*5, 7X (90)

63: (13X, A)*6 (84)

64: 6X, A, (12X, A)*5, 6X (78)

65: (11X, A)*6 (72)

66: 5X, A, (10X, A)*5, 5X (66)

67: (9X, A)*6 (60)

68: 4X, A, (8X, A)*5, 4X (54)

69: (7X, A)*6 (48)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Mõm (Len màu trắng kem)

Lên 30 bính, quay lại móc từ bính thứ 2:

1: 28X, 3X chung chân, 27X, V (60)

2: V, 27X, 3V, 27X, 2V (66)

3: (X, V), 27X, (X, V)*3, 27X, (X, V)*2 (72)

4: (2X, V), 27X, (2X, V)*3, 27X, (2X, V)*2 (78)

5: (3X, V), 27X, (3X, V)*3, 27X, (3X, V)*2 (84)

6: (4X, V), 27X, (4X, V)*3, 27X, (4X, V)*2 (90)

7: (5X, V), 27X, (5X, V)*3, 27X, (5X, V)*2 (96)

8: (6X, V), 27X, (6X, V)*3, 27X, (6X, V)*2 (102)

9: (7X, V), 27X, (7X, V)*3, 27X, (7X, V)*2 (108)

10-17: 108X (8 hàng)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Tai (2 cái, len màu be)

1: MR, 6X

2: (X, V)*3 (9)

3: (2X, V)*3 (12)

4: (3X, V)*3 (15)

5: (4X, V)*3 (18)

6: (5X, V)*3 (21)

7: (6X, V)*3 (24)

8: (7X, V)*3 (27)

9: (8X, V)*3 (30)

10: (9X, V)*3 (33)

11: (10X, V)*3 (36)

12: (11X, V)*3 (39)

13: (12X, V)*3 (42)

14: (13X, V)*3 (45)

15: (14X, V)*3 (48)

16: (15X, V)*3 (51)

17: (16X, V)*3 (54)

18-25: 54X (8 hàng)

26: (16X, A)*3 (51)

27: (15X, A)*3 (48)

28: (14X, A)*3 (45)

29: (13X, A)*3 (42)

30: (12X, A)*3 (39)

31: (11X, A)*3 (36)

Gập đôi mép tai móc 18X. Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Sừng (2 cái, len màu trắng)

1: MR, 6X

2: (X, V)*3 (9)

3: 9X

4: (2X, V)*3 (12)

5: 12X

6: (3X, V)*3 (15)

7: 15X

8: (4X, V)*3 (18)

9: 18X

Đọc Ngay:  Bật Mí 2 Chart Móc Khủng Long Siêu Yêu Cho Bé

10: (5X, V)*3 (21)

11: 21X

12: (6X, V)*3 (24)

13: 24X

14: (7X, V)*3 (27)

15: 27X

16: (8X, V)*3 (30)

17: 30X

18: (9X, V)*3 (33)

19: 33X

20: (10X, V)*3 (36)

21: 36X

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Tóc (Len màu be, dùng mũi loop stitch)

1: MR 6X

2: 6LV (12)

3: (L, LV)*6 (18)

4: (2L, LV)*6 (24)

5: (3L, LV)*6 (30)

6: (4L, LV)*6 (36)

7: (5L, LV)*6 (42)

8: (6L, LV)*6 (48)

Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Tay (2 cái, len màu be)

Lên 19 bính, quay lại móc từ bính thứ 2:

1: 18X, móc vào bính đối diện 18X (36)

2-9: 36X (8 hàng)

10: (4X, A)*6 (30)

Đổi sang len màu vàng, từ đây cứ 4 hàng màu vàng lại đổi sang 4 hàng màu trắng.

11-78: 30X (68 hàng)

Nhồi bông 2/3 tay. Gập đôi mép tay móc 15X. Cắt len, chừa đoạn dài để khâu.

Chân (2 cái, len màu be)

1: MR, 6X

2: 6V (12)

3: (X, V)*6 (18)

4: (2X, V)*6 (24)

5: (3X, V)*6 (30)

6: 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

7: (5X, V)*6 (42)

8: 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

9: (7X, V)*6 (54)

10: 4X, V, (8X, V)*5, 4X (60)

11: (9X, V)*6 (66)

12: 5X, V, (10X, V)*5, 5X (72)

12-20: 72X (8 hàng)

21: 24X, 12A, 24X (60)

22: 60X

23: 18X, 12A, 18X (48)

24-27: 48X

28: (6X, A)*6 (42)

29-38: 42X (10 hàng)

39: (5X, A)*6 (36)

40-49: 36X (10 hàng)

Đổi sang len xanh

50: 36X

51: BLO 36X

52-77: 36X (26 hàng)

Nhồi bông ½ chân, gập đôi mép chân móc 18X. Cắt len, chốt sợi.

Thân (Len màu xanh)

Lên 36 bính, quay lại móc từ bính thứ 2:

1: 3X chung chân, 33X, 3X chung chân, 33X (72)

2: 3V, 33X, 3V, 33X (78)

3: (X, V)*3, 33X, (X, V)*3, 33X (84)

4: (2X, V)*3, 33X, (2X, V)*3, 33X (90)

5: (3X, V)*3, 33X, (3X, V)*3, 33X (96)

6: (4X, V)*3, 33X, (4X, V)*3, 33X (102)

7: (5X, V)*3, 33X, (5X, V)*3, 33X (108)

8: (6X, V)*3, 33X, (6X, V)*3, 33X (114)

9: (7X, V)*3, 33X, (7X, V)*3, 33X (120)

10: (8X, V)*3, 33X, (8X, V)*3, 33X (126)

11: (9X, V)*3, 33X, (9X, V)*3, 33X (132)

Đọc Ngay:  Chart Móc Thỏ Cony Đáng Yêu Siêu ĐƠN GIẢN!

12-17: 132X (6 hàng)

18: 26X, 18X (nối chân 1 vào thân), 8X, 18X (nối chân 2 vào thân), 62X (132)

19-38: 132X (20 hàng)

39: FLO 132X. Đổi sang len màu vàng móc BLO 132X. Từ đây cứ 4 hàng màu vàng lại đổi sang 4 hàng màu trắng xen kẽ.

40: (31X, A)*4 (128)

41-42: 128X

43: (30X, A)*4 (124)

44-45: 124X

46: (29X, A)*4 (120)

47-48: 120X

49: (28X, A)*4 (116)

50-51: 116X

52: (27X, A)*4 (112)

53-54: 112X

55: (26X, A)*4 (108)

56-57: 108X

58: (25X, A)*4 (104)

59-60: 104X

61: (24X, A)*4 (100)

62-63: 100X

64: (23X, A)*4 (96)

65-66: 96X

67: (14X, A)*6 (90)

68-69: 90X

70: (13X, A)*6 (84)

71-72: 84X

73: (12X, A)*6 (78)

74-75: 78X

76: (11X, A)*6 (72)

77-78: 72X

79: (10X, A)*6 (66)

80-81: 66X

82: (9X, A)*6 (60)

83-84: 60X

85: BLO 60X. Đổi sang len màu be móc FLO 60X.

86: 60X

87: (8X, A)*6 (54)

88: 54X

89: (7X, A)*6 (48)

90-91: 48X

Cắt len, chốt sợi.

Đai quần (2 cái): Sử dụng len màu xanh, lên 92 bính, quay lại móc từ bính thứ 3: 90F.

Túi quần 9 (2 cái): Sử dụng len màu xanh, lên 27 bính, quay lại móc từ bính thứ 2: 26X (11 hàng). Cắt len, chừa đoạn dài để khâu các chart móc con trâu.

Khâu Ráp Và Hoàn Thiện

Chart Móc Con Trâu
Chart Móc Con Trâu

Gắn mắt vào giữa hàng 35 và 36, khoảng cách giữa 2 mắt là 24 mũi.

Khâu mõm cách cổ 10 hàng.

Khâu tai vào hàng 25 của phần đầu.

Khâu sừng, tóc vào đầu.

Khâu đầu vào thân.

Thắt bím đuôi.

Kết Bài

Hy vọng rằng thông qua việc thực hành móc len hình thú chart móc con trâu, mọi người có thể tìm thấy niềm vui và sự thư giãn trong việc sáng tạo một tron những chart móc 12 con giáp, đồng thời cũng góp phần giữ gìn và phát triển di sản văn hóa dân gian của Việt Nam.